Thông tin liên hệ

Điện thoại: +(84) 0234 3.830.894.

Đường dây nóng: 0905.995.577 Anh. Minh.

Hộp thư: tranlyhotel@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Khách sạn TRẦN LÝ, 78 Lê Lợi, tp Huế, Việt Nam.